ДГ №42 Чайка

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ 42


Уважаеми родители в тази секция може да намерите актуална информация свързана с предстоящите ремонтни дейности в ДГ 42.

Решение на СО за възлагане на ремонтни дейности в ДГ 42

Към 08.05.2018  е в ход процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на Основен ремонт/реконструкция на ДГ 42 "Чайка".

Продължителност на ремонтните дейности в дни: 275.

Прогнозна стойност: 1851338  лева

Срок за започване на ремонтните дейности- не е определен изпълнител и срок все още не може да се посочи.

Повече информация за предстоящите ремонтни дейности може да намерите на сайта на Столична община в "Профил на купувача" и в сайта на АОП