ДГ №42 Чайка

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ 42


Уважаеми родители в тази секция може да намерите актуална информация свързана с предстоящите ремонтни дейности в ДГ 42.

НА 02.08.2019 БЕШЕ ОТКРИТА ОФИЦИАЛНО СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА В ДГ 42 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА И ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО. СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТА Е 258 КАЛЕНДАРНИ ДНИ. ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТА ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ДРУГИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВРЪБНИЦА. КЪМ МОМЕНТА НЯМА ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ КЪДЕ И КАК ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ДЕЦТА, ЗА ТОВА МОЛЯ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА НИ В СЕКЦИЯ "ЗА РОДИТЕЛИТЕ"-"ИНФОРМАЦИЯ". 

ГЕРГАНА КИРИЛОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ 42"ЧАЙКА"

 

Решение на СО за възлагане на ремонтни дейности в ДГ 42

Към 08.05.2018  е в ход процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на Основен ремонт/реконструкция на ДГ 42 "Чайка".

Продължителност на ремонтните дейности в дни: 275.

Прогнозна стойност: 1851338  лева

Срок за започване на ремонтните дейности- не е определен изпълнител и срок все още не може да се посочи.

Повече информация за предстоящите ремонтни дейности може да намерите на сайта на Столична община в "Профил на купувача" и в сайта на АОП