ДГ №42 Чайка

МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детското заведение работи с 1 групa за деца от 2 до 3 години и 9 групи за деца от 3 до 7 години, две от тях работят по метода на д-р Мария Монтесори.

Всички помещения са изградени и оборудвани съгласно действащата нормативна уредба и създават подкрепяща за децата среда.

Децата разполагат с всички необходими материали за придобиване на нови знания и умения.

Всяка група в детската градина е оборудвана с интерактивна техника за осъществяване на динамичен и занимателен процес на обучение.


Тържествата и състезания на закрито се провеждат в просторен музикален салон.

От учебната 2013/2014 разполагаме и с нов физкултурен салон за игри на закрито,къдете малките футболисти провеждат зимните си тренировки.

ДГ 42 предлага и тренировки по плуване в съвременен добре оборудван басейн , където децата да укрепват физически. При нас те се научават на основните стилове в плуването и любов към спорта.

------------------------

ОТ  2017 ГОДИНА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИЗПОЛЗВА СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ РЕЙНБОУ.

СИСТЕМАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ПРЕМАХВАНЕ И НА НАЙ-ФИННИТЕ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, С КОЕТО 

ГАРАНТИРАМЕ ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА , В КОЯТО ЕЖЕДНЕВНО ПРЕБИВАВАТ ДЕЦАТА НИ.