ДГ №42 Чайка

СПОРТ И ТУРИЗЪМ


  • В ДГ 42 се провеждат тренировки по футбол и плуване.

При желание да включите и Вашето дете е необходимо да подадете писмено заявление при учителите на групата.

  • Провеждат се еднодневни образователни екскурзии до различни места в страната.
  • Летният отдих също е важен за децата ,затова при желание се провеждат и едноседмични лагери на море.