ДГ №42 Чайка

ДОД


В ДГ 42 се предлагат следните допълнителни образователни дейности:

Английски език

Латино и народни танци

Спорт- футбол и плуване 

 

ОБЯВА за избор на изпълнител за ДОД - Латино и народни танци