ДГ №42 Чайка

ДОД


В ДГ 42 се предлагат следните допълнителни образователни дейности:

Английски език

Танци

Спорт- футбол , плуване и аеробика

 

Протокол от комисия и заповед за избор на изпълнител- тук