ДГ №42 Чайка

Монтесори 2


Група Монтесори 2

От 2018/2019 учебна година в ДГ 42 стартира първата група за деца от 2,5 до 6 години работеща изцяло по метода на д-р Мария Монтесори.

От учебната 2019/2020 поради интерес от страна на родителите започва работа и втората група работеща по метода на д-р Монтесори.

Тук екипа на ДГ 42 ще Ви запознава не само с нашият опит и ежедневието на децата в група Монтесори, но и с информация от други организации работещи и развиващи метода по цял свят.

Учители:

Д.Батева и Полина Ковачева

пом.възпитател : Славея Йолова

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ГРУПАТА:

ОБЩО 25 ДЕЦА 

НАБОР 2016 

Име

   

Фамилия

Александра

 

Пенева

Александър

 

Рангелов

Антония

 

Първанова

Божидар

 

Тауфик

Габриела

 

Данаилова

Денис

 

Петков

Димитър

 

Шкендеров

Калина

 

Стойчева

Мадлен

 

Чешмеджиева

Никол

 

Димитрова

Самуил

 

Джибирски

Теодор

 

Костов

НАБОР 2017

Име

Фамилия

Георги

Георгиев

Лора

Сивилева

Мария

Стоянова

Марк

Красимиров

Михаела

Додова

Огнян

Андреев

Цветослав

Цонков

НАБОР 2018

Име

  

Фамилия

Божидар

 

Драганов

Борис

 

Арсов

Дария

 

Колева

Косара

 

Димитрова

Мария

 

Стойкова

Белослава

 

Вричева