ДГ №42 Чайка

Монтесори 2


Група Монтесори 2

От 2018/2019 учебна година в ДГ 42 стартира първата група за деца от 2,5 до 6 години работеща изцяло по метода на д-р Мария Монтесори.

От учебната 2019/2020 поради интерес от страна на родителите започва работа и втората група работеща по метода на д-р Монтесори.

Тук екипа на ДГ 42 ще Ви запознава не само с нашият опит и ежедневието на децата в група Монтесори, но и с информация от други организации работещи и развиващи метода по цял свят.

Учители:

Димитрина Батева и Наталия Димитрова

пом.възпитател : Славея Йолова

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ГРУПАТА:

ОБЩО 26 ДЕЦА - разновъзрастова група

 Набор 2020 - прием от 2023/2024

Име
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
ДАЛИЯ ЕМАНУИЛ ГЕРАСИМОВА
КАЛИНА НИКОЛОВА ТРЕНЧЕВА
КАЛОЯН СИМЕОНОВ ЛАЗАРОВ
КРИСТИЯН ФИЛИПОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
Стела Иванова Дакова