ДГ №42 Чайка

За родителите


 РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:

1-А ГРУПА "УСМИВКОВЦИ" - 25.09.2017 ОТ 16,30 

1-Б ГРУПА "ДЪГА" - 28.09.2017 от 17.00

2-А ГРУПА "СЛЪНЧО" - 

2-б ГРУПА "МИКИ МАУС" -27.09.2017 ОТ 17,00

3-А ГРУПА "МЕЧО ПУХ" - 05.10.2017 от 17.00

4-А ГРУПА "ШАРЕНО ПЕТЛЕ" - 03.10.2017 от 17.00

4-Б ГРУПА "ЛЮБОПИТКОВЦИ" - 04.10.2017 от 17.00

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНИТЕ - СЛЕД 15.10.2017

----------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ДГ 42 СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ - УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ СА ДОБРЕ ДОШЛИ.

ПЪРВА ТЕМА "АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА И ДЕТСКА ЯСЛА"

ДАТА: 19.09.2017 ( ВТОРНИК) ОТ 16,30 ЧАСА 

МЯСТО: ДГ 42 - МУЗИКАЛЕН САЛОН

ВХОД СВОБОДЕН.

-----------------------------------------

разпределение на групите за учебната 2017/2018

  • Яслена група набор 2016

ет.1,главен вход 

  • Яслена група набор 2015

ет.1 , главен вход

  • Първа група "Усмивковци"-набор 2014

Учители : Величка Ташева и Надя Иванова

ет.1 , к-т 2, входа е при детските площадки

  • Първа група "Дъга" - набор 2014

Учители : Кристина Кържилова и Елеонора Славчева

ет.1,к-т 1, главен вход

  • Втора група "Слънчо"

Учители : Галя Чапанова и Гергана Соколова

ет.2, к-т 5 ,входа е при детските площадки

  • Втора група "Мики Маус"

Учители :Галина Георгиева и Десислава Семерджиева

ет.1,к-т 3 ,входа е при детските площадки 

  • ПГ "Мечо Пух"-набор 2012

Учители :Анелия Кирилова и Снежана Станилова

ет.2,к-т 13,главен вход

  • ПГ"Звездичка"-набор 2012

Учители :Албена Дамянова и Димитрина Батева

ет.2,к-т 12,главен вход

  • ПГ"Шарено петле"-набор 2011

Учители :Миглена Райкова и Златина Василева

ет.2,к-т 4, входа е при детските площадки

  • ПГ"Любопитковци"-набор 2011

Учители :Десислава Колева и Габриела Георгиева

ет2, к-т 6,входа е при детските площадки

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ДГ 42 :

- 18 АВГУСТ ОТ 12.00 ДО 14,00.

 

 

 Във връзка с организиране на престоя на децата в сборните групи през летния период е необходимо предварително записване.
Заявленията се подават при учителите по групи или при директора срещу входящ номер в срок до 30.04 - на текущата учебна година.
Децата, чийто родители не са подали заявление в срок, няма да бъдат записани в сборните групи и няма да им бъде начислявана такса за детска градина.На всички подали заявления за присъствие , се начислява такса за месеца,който са заявили.

 

 

 

 

ВАЖНО :

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА И ПРОУЧВАНЕ НА ВАШЕТО МНЕНИЕ, ВИ МОЛИМ ДА ПОПЪЛНИТЕ АНКЕТНАТА КАРТА.

АНКЕТА

ВАЖНО:

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.МОЛЯ РОДИТЕЛИТЕ,ЧИИТО ДЕЦА ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ДПУ ДА ПОПЪЛНЯТ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДПУ

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ : 

 
 
 

Заявленията се подават в детското заведение - при касиера срещу входящ номер.