ДГ №42 Чайка

За родителите


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ 42:

***

29.03.2017

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ , ЧЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА Е ПРИСТЪПИЛА КЪМ ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ .

СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е ДО 14.04.2017. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ЩЕ ИМА ПО-КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА РЕМОНТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ДГ 42.

УВЕРЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ 42 ЩЕ ОРГАНИЗИРА РАБОТАТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТА, ТАКА ЧЕ ДА СЪЗДАДЕ МАКСИМАЛНО ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЦАТА, БЕЗ ДА ЗАТРУДНЯВА РОДИТЕЛИТЕ. ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ПРИЕТИ ДО МОМЕНТА ДЕЦА ,КАТО ТЕ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ОТ  УЧИТЕЛИТЕ СИ ПО ГРУПИ , ТАКА КАКТО СА В МОМЕНТА.

МОЛИМ ВСИЧКИ ,КОИТО ИМАТ ВЪПРОСИ ДА ИЗЧАКАТ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ,СЛЕД КОЕТО ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ РАЗЯСНИТЕЛНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ВСИЧКИ ГРУПИ.

Г.ГЕОРГИЕВА

директор на ДГ 42

***

01.02.2017

ПРЕЗ  ЛЯТОТО НА 2017 ЩЕ СТАРТИРА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ДГ 42"ЧАЙКА",КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА ГРУПИТЕ.

ВСИЧКИ ПРИЕТИ КЪМ МОМЕНТА ДЕЦА ЩЕ ОСТАНАТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЕДНО СЪС СВОИТЕ УЧИТЕЛИ,КАТО ЧАСТ ОТ ГРУПИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ В ПОМЕЩЕНИЯ НА СЪСЕДНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА.

ПРИЕМ ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА - РОДЕНИ 2015 и 2016 НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕЗ 2017г., ЗА КОЕТО МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА НИ ИЗВИНЯТ.

ПРЕЗ 2018 ЩЕ ПРИЕМЕМ ПО ДВЕ ГРУПИ ДЕЦА РОДЕНИ 2015 и  2016.

МОЛЯ ДА СЛЕДИТЕ АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА САЙТА НИ.

***

 

Във връзка с организиране на престоя на децата в сборните групи през летния период е необходимо предварително записване.
Заявленията се подават при учителите по групи или при директора срещу входящ номер в срок до 30.04 - на текущата учебна година.
Децата, чийто родители не са подали заявление в срок, няма да бъдат записани в сборните групи и няма да им бъде начислявана такса за детска градина.

 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ : 

Заявление за отсъствие по домашни причини  - ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление за издаване на документ може да изтеглите от ТУК
 
 

Заявленията се подават в детското заведение - при касиера  или учителите по групи- срещу входящ номер.

Моля когато подавате заявлението в групата, задължително да изискате входящ номер( в този случай входящият номер ще получите на следващия ден)