ДГ №42 Чайка

За родителите


ВАЖНО!!!

 04.09.2023 от 16,30 - Родителска среща за набор 2021 - яслена група

04.09.2023 от 17,30 - Родителска среща за набор 2020 - първа група и групи Монтесори 1 и 2

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ЗДРАВНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

 1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар.
 2. Отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба. Изследването важи до 15 дни преди постъпване в детското заведение.
 3. Отрицателен резултат от изследване на чревни паразити. Изследването важи до 15 дни преди приема.
 4. Изследване на кръв и урина, извършени една седмица преди постъпване.
 5. При постъпване в детска ясла изследване за Васерман на единия родител, който е валиден 6 месеца.
 6. Здравен картон, на който се попълват само личните данни.
 7. Медицинска бележка, че детето не е в контакт със заразно болен. Бележката е валидна до 3 дни преди постъпване.

 

 При постъпване на дете в детската градина трябва да бъдат осигурени:

 1. Удобни и лесни за обуване обувки за вътрешно ползване.
 2. Комплект дрехи за преобличане.
 3. Памперси  за децата в яслена група /които ползват/.
 4. Пижама според сезона.
 5. За новоприетите деца от детската ясла по 3 броя лигавници.
 6. Шапка за летния сезон.

 

 

 

ВАЖНО :

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА И ПРОУЧВАНЕ НА ВАШЕТО МНЕНИЕ, ДГ 42 ЩЕ ПРОВЕЖДАТ РЕГУЛЯРНИ ДОПИТВАНИЯ-АНКЕТИ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА МОЛИМ ЗА ВАШАТА АКТИВНОСТ И ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА.

 

АНКЕТА КАЧЕСТВО ЗА ПГ(6г)

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

 
 
 
 
  
Заявленията се подават в детското заведение - при касиера или зам.директора срещу входящ номер.
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ДГ 42 - задължителна за всички родители.Декларацията се предоставя на учителите в групата на детето.
 
 
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ОБРАЗОВАНИЕ

МОН

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЕ И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ

РУО - Регионално управление на образованието

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА:

КАРТА НА УСЛУГИТЕ С АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА УСЛУГИТЕ