ДГ №42 Чайка

За родителите


ВАЖНО!!!

 

      Уважаеми родители,
с цел засилване на партньорството между детската градина и родителите и популяризиране на учителската професия, ДГ 42 "Чайка" стартира инициатива "Учител за един ден". Всеки родител на дете, посещаващо ДГ 42, може да вземе участие като заяви желанието си при учителите по групи. Родителите ще се включат активно в образователната дейност с децата, като ще имат възможността да преподават и организират деня с помощта на учител от детската градина.
Инициативата ще се проведе в периода от 15.02.2024 до 15.03.2024.
Очакваме Ви и се надяваме да бъдем добри партньори и за в бъдеще!
 
------------------
 

ВАЖНО!!!

НА 26.03.2024 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ , ЖЕЛАЕЩИ ДА ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ В ДГ 42 "ЧАЙКА" ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

ВРЕМЕТО ЗА ПОСЕЩЕНИЕ Е В РАМКИТЕ НА 40 МИНУТИ В СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

9,30 - 10,10 - ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ВЛЯЗАТ СЕ СЪБИРАТ НА ГЛАВЕН ВХОД ДО 9,30

10,30 - 11,10 - ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ВЛЯЗАТ СЕ СЪБИРАТ НА ГЛАВЕН ВХОД ДО 10,30 

 

-------------------

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ЗДРАВНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

 1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар.
 2. Отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба. Изследването важи до 15 дни преди постъпване в детското заведение.
 3. Отрицателен резултат от изследване на чревни паразити. Изследването важи до 15 дни преди приема.
 4. Изследване на кръв и урина, извършени една седмица преди постъпване.
 5. При постъпване в детска ясла изследване за Васерман на единия родител, който е валиден 6 месеца.
 6. Здравен картон, на който се попълват само личните данни.
 7. Медицинска бележка, че детето не е в контакт със заразно болен. Бележката е валидна до 3 дни преди постъпване.

 

 При постъпване на дете в детската градина трябва да бъдат осигурени:

 1. Удобни и лесни за обуване обувки за вътрешно ползване.
 2. Комплект дрехи за преобличане.
 3. Памперси  за децата в яслена група /които ползват/.
 4. Пижама според сезона.
 5. За новоприетите деца от детската ясла по 3 броя лигавници.
 6. Шапка за летния сезон.

 

 

 

ВАЖНО :

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА И ПРОУЧВАНЕ НА ВАШЕТО МНЕНИЕ, ДГ 42 ЩЕ ПРОВЕЖДАТ РЕГУЛЯРНИ ДОПИТВАНИЯ-АНКЕТИ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА МОЛИМ ЗА ВАШАТА АКТИВНОСТ И ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА.

 

АНКЕТА КАЧЕСТВО ЗА ПГ(6г)

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

 
 
 
 
  
Заявленията се подават в детското заведение - при касиера или зам.директора срещу входящ номер.
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ДГ 42 - задължителна за всички родители.Декларацията се предоставя на учителите в групата на детето.
 
 
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ОБРАЗОВАНИЕ

МОН

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЕ И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ

РУО - Регионално управление на образованието

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА:

КАРТА НА УСЛУГИТЕ С АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА УСЛУГИТЕ