ДГ №42 Чайка

Детска градина – Слънчо


група "Слънчо"

2020/2021 учебна година

Първа група - набор 2017

брой деца в групата - 25

учители: Галя Чапанова и Гергана Соколова

пом.възпитател : Милка Забунова