ДГ №42 Чайка

Събития


БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ - "ЗА УСМИВКАТА НА ИВО"

30.05.2018 ОТ 17,00 В ДВОРА НА ДГ 42"ЧАЙКА".

БИЛЕТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ В ГРУПИТЕ И ПРИ КАСИЕРА НА ДГ 42.

ПРИСЪСТВИЕТО Е ПО ЖЕЛАНИЕ И НЕ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ.

НА КОНЦЕРТА МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ , КОИТО ЖЕЛАЯТ И ЗАКУПЯТ БИЛЕТ.

СРЕДСТВАТА ОТ ЗАКУПЕНИТЕ БИЛЕТИ СЕ ПРЕДАВАТ НА ОС КЪМ ДГ 42.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕРТА, СЪБРАНАТА СУМА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДАДЕНА 

НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕТЕТО В ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

И ЗРИТЕЛИ.

АРХИВ:

Участие на децата и учителите от ДГ 42 във фолклорен фестивал "Минало и съвремие", организиран от р-н "Връбница".

ПГ"Шарено петле" - Пролетна фолклорна магия