ДГ №42 Чайка

Детска градина - Звездичка


група "Звездичка"

2018/2019 учебна година

Подготвителна група - набор 2012

брой деца в групата - 24

ет.2, к-т 12

учители:Албена Дамянова и Димитрина Батева

пом.възпитател : Юлия Бачева