ДГ №42 Чайка

Детска градина - Звездичка


група "Звездичка"

2019/2020 учебна година

ПЪРВА ГРУПА - набор 2016 И 2017

брой деца в групата - 20

По време на ремонтните дейности в ДГ 42, децата от групата  ще бъдат настанени в 198 ДГ

учители:Албена Дамянова и Деница Минчева

пом.възпитател : 

СПИСЪК НА ДЕЦАТА КЪМ 01.09.2019

Име

Презиме

Фамилия

Александър

Бориславов

Бошилков

Божидара

Христофорова

Христова

Даниел

Николаев

Божинов

Дарина

Тодорова

Стойчева

Денислава

Светославова

Минковска

Ивайло

Ивайлов

Георгиев

Ивайло

Иванов

Георгиев

Изабела

Евгениева

Неделчева

Йоана

Иванова

Лозева

Кристиян

Веселинов

Михайлов

Лора

Георгиева

Сивилева

Магдалена

Йорданова

Големинова

Мария

Димитрова

Петкова

Марк

Мирославов

Красимиров

Никол

Миленова

Спасова

Огнян

Димитров

Андреев

Симеон

Павел

Костов

Сияна

Бориславова

Милкова

София

Бориславова

Драгиева

Ясен

Николаев

Мустайков

снимков материал от набор 2013