ДГ №42 Чайка

Детска градина - Звездичка


група "Звездичка"

2019/2020 учебна година

ВТОРА ГРУПА - набор 2017

брой деца в групата - 25

учители: Албена Дамянова и Деница Минчева

пом.възпитател: Антоанета Александрова

 

Пролетно тържество на децата от I - ва група "Звездичка" - 30.05.2021г.  

 

архив на снимков материал от набор 2013