ДГ №42 Чайка

СБОРНИ ГРУПИ ЛЯТО 2017


 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДЕЖУРНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СОФИЯ. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ , ЧЕ НА  АДРЕС www.kg.sofia.bg В СЕКЦИЯ НОВИНИ ИМА КАЧЕН ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ НА 2017.

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през август 2017 г: