ДГ №42 Чайка

СБОРНИ ГРУПИ - ВАКАНЦИЯ


 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НАПОМНЯМЕ ВИ , ЧЕ ГРАФИКА ЗА РАБОТА ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ СЕ ПРАВИ НА БАЗА ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЕЖУРНИ ГРУПИ.

ВСЯКА ГОДИНА ДО 22.04 СТЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЯВИТЕ , ЧРЕЗ ПОДАДЕН ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ, ДНИТЕ И МЕСЕЦИТЕ,

В КОИТО ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ ПОСЕЩАВА СБОРНИТЕ ГРУПИ И ДЕЖУРНА ДЕТСКА ГРАДИНА.