ДГ №42 Чайка

Детска градина - Любопитковци


група "Любопитковци"

2018/2019 учебна година 

първа група набор 2015

брой деца в групата - 26

етаж 1 , к-т 3

учители : Габриела Георгиева и Десислава Колева-Михайлова 

пом.възпитател: Лилия Спасова

 

архив:

група "Любопитковци" набор 2011