ДГ №42 Чайка

Детска градина - Любопитковци


група "Любопитковци"

2018/2019 учебна година 

първа група набор 2019 

брой деца в групата - 26

 

учители :  Десислава Михайлова и Диляна Николова

пом.възпитател: Дафинка Мелкова

 

 

архив:

група "Любопитковци" набор 2011 

група "Любопитковци" набор 2015