ДГ №42 Чайка

Монтесори група


"Детето е способно да се развива и ни дава видимо доказателство

за възможността човечеството да стане по-добро.

То ни показва истинския процес на изграждане на човешкото същество.

Свидетели сме как деца се променят коренно, като се научат да обичат,

развиват чувството си за ред, дисциплина и самоконтрол...

Детето е едновременно надежада и обещание за човечеството."

д-р Мария Монтесори

 2022/2023 учебна година 

учители : Миглена Райкова и Галина Георгиева

помощник възпитател: Капка Петрунова

Брой деца в групата : 25 

 

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА СТАНИШЕВА
АННА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА
БОРИС ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
БОРЯНА ИЛИЕВА ИГОВА
БОЯНА ПАНАЙОТОВА АНТОНОВА
ВАЛЕРИ ВАРАДИНОВ ДЕНКОВ
ВИКТОРИЯ МЕТОДИЕВА НЕЙКОВА
ГАБРИЕЛА ИВАЙЛО СТОЙЧЕВА
ДАНИЕЛ ВИКТОРОВ ДРЕНСКИ
ЗАХАРИ СВЕТЛИНОВ ЦОНЕВ
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
ИРИНА НИКОЛ КИБРИТОВА
КАЛИНА ИЛИЕВА ИГОВА
КАЛИНА РАДОСТИНОВА СОКОЛОВА
КАЛОЯН ИВАЙЛОВ СТАВРЕВ
КАРИНА НИКОЛАЕВА ЯНАКИЕВА
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
МАРИАМ МИЛЧЕВА СОКОЛОВА
НИКОЛА КАЛОЯНОВ МАЛЕВ
НИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

Рая Константинова Георгиева

Симеон Василев Николов
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
ТЕОДОР ХРИСТОСЛАВ ХРИСТОВ

От 2018/2019 учебна година в ДГ 42 стартира първата група за деца от 3 до 7 години работеща изцяло по метода на д-р Мария Монтесори.

Тук екипа на ДГ 42 ще Ви запознава не само с нашият опит и ежедневието на децата в група Монтесори, но и с информация от други организации работещи и развиващи метода по цял свят.

  

Ако сте избрали детето Ви да посещава група - Монтесори в ДГ 42 ето и първите ни насоки към Вас:

1.Дайте на детето си повече лично пространство у дома, където то да има възможност да избира с какво да се занимава, като му дадете и нужното време да изпълнява задачата си - рисуване, конструиране, практически умения и т.н

2.Поставете ясни правила и въведете идеята за РЕД. Всяко нещо си има място и всяко нещо си стой на мястото.

3. Определете различни зони, макар и малки -  например зона за игра, зона за четене, зона за спане.

4. НЕ СПИРАЙТЕ ДА ПОДКРЕПЯТЕ ДЕТЕТО СИ В НЕГОВИТЕ ОПИТИ ДА СЕ СПРАВЯ САМО СЪС ЗАДАЧИТЕ СИ - ИМАЙТЕ ВЯРА В НЕГО.

ВЪВЕДЕНИЕ В МЕТОДА

ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАВАНИ ПО МЕТОДА НА М.МОНТЕСОРИ

Това видео показва колко е важен метода за децата от 3 до 6 години

 

 

  Първи стъпки в ДГ 42 - 2018/2019

клип 1

клип 2