ДГ №42 Чайка

Монтесори група


"Детето е способно да се развива и ни дава видимо доказателство

за възможността човечеството да стане по-добро.

То ни показва истинския процес на изграждане на човешкото същество.

Свидетели сме как деца се променят коренно, като се научат да обичат,

развиват чувството си за ред, дисциплина и самоконтрол...

Детето е едновременно надежада и обещание за човечеството."

д-р Мария Монтесори

 

От 2018/2019 учебна година в ДГ 42 стартира първата група за деца от 2,5 до 6 години работеща изцяло по метода на д-р Мария Монтесори.

Тук екипа на ДГ 42 ще Ви запознава не само с нашият опит и ежедневието на децата в група Монтесори, но и с информация от други организации работещи и развиващи метода по цял свят.

Група Монтесори 1 

брой деца в групата - 24 деца 

2013 - 2 деца

2014 - 3 деца

2015 - 6 деца

2016 - 12 деца

2017 - 1 дете

учители: Миглена Райкова и Галя Георгиева

пом.учител : Капка Петрунова

 

 

  

Ако сте избрали детето Ви да посещава група - Монтесори в ДГ 42 ето и първите ни насоки към Вас:

1.Дайте на детето си повече лично пространство у дома, където то да има възможност да избира с какво да се занимава, като му дадете и нужното време да изпълнява задачата си - рисуване, конструиране, практически умения и т.н

2.Поставете ясни правила и въведете идеята за РЕД. Всяко нещо си има място и всяко нещо си стой на мястото.

3. Определете различни зони, макар и малки -  например зона за игра, зона за четене, зона за спане.

4. НЕ СПИРАЙТЕ ДА ПОДКРЕПЯТЕ ДЕТЕТО СИ В НЕГОВИТЕ ОПИТИ ДА СЕ СПРАВЯ САМО СЪС ЗАДАЧИТЕ СИ - ИМАЙТЕ ВЯРА В НЕГО.

ВЪВЕДЕНИЕ В МЕТОДА

ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАВАНИ ПО МЕТОДА НА М.МОНТЕСОРИ

Това видео показва колко е важен метода за децата от 3 до 6 години

 

 

  Първи стъпки в ДГ 42 - 2018/2019

клип 1

клип 2