ДГ №42 Чайка

Монтесори група


"Детето е способно да се развива и ни дава видимо доказателство

за възможността човечеството да стане по-добро.

То ни показва истинския процес на изграждане на човешкото същество.

Свидетели сме как деца се променят коренно, като се научат да обичат,

развиват чувството си за ред, дисциплина и самоконтрол...

Детето е едновременно надежада и обещание за човечеството."

д-р Мария Монтесори

 

От 2018/2019 учебна година в ДГ 42 стартира първата група за деца от 2,5 до 6 години работеща изцяло по метода на д-р Мария Монтесори.

Тук екипа на ДГ 42 ще Ви запознава не само с нашият опит и ежедневието на децата в група Монтесори, но и с информация от други организации работещи и развиващи метода по цял свят.

Група Монтесори 1 

брой деца в групата - 23 деца 

2013 - 2 деца

2014 - 3 деца

2015 - 6 деца

2016 - 11 деца

2017 - 1 дете

учители: Миглена Райкова и Галя Георгиева

пом.учител : Капка Петрунова

СПИСЪК НА ДЕЦАТА:

Име

Презиме

Фамилия

Анжела

Даниел

Емилова 

Боян

Георгиев

Давидов

Вяра

Мартин

Иванова

Деа

Георгиева

Стефанова

Жасмин

Милчева

Соколова

Калина

Борисова

Ковачева

Камелия

Бориславова

Шишкова

Константин

Ивайло

Янев

Константин

Николай

Нанков / 10.10.19

Мария

Кирилова

Костадинова

Мартин

Василев

Рангелов

Никол

Димитрова

Чанина

Никола

Павлинов

Любомиров

Николай

Методиев

Нейков

Павел

Стефанов

Кирилов

Росен

Димитров

Иванов

Ружана

Иванова

Чикалова

Самуил

Бисер

Вричев

Виктория

Христова

Топалова

Дейвид

Симеонов

Велев / 20.10.19

Никол

Димитрова

Кръстева

Адриана

Мартинова

Цоканова / 1.10.19

Кристина

Бориславова

Шишкова

 

 

  

Ако сте избрали детето Ви да посещава група - Монтесори в ДГ 42 ето и първите ни насоки към Вас:

1.Дайте на детето си повече лично пространство у дома, където то да има възможност да избира с какво да се занимава, като му дадете и нужното време да изпълнява задачата си - рисуване, конструиране, практически умения и т.н

2.Поставете ясни правила и въведете идеята за РЕД. Всяко нещо си има място и всяко нещо си стой на мястото.

3. Определете различни зони, макар и малки -  например зона за игра, зона за четене, зона за спане.

4. НЕ СПИРАЙТЕ ДА ПОДКРЕПЯТЕ ДЕТЕТО СИ В НЕГОВИТЕ ОПИТИ ДА СЕ СПРАВЯ САМО СЪС ЗАДАЧИТЕ СИ - ИМАЙТЕ ВЯРА В НЕГО.

ВЪВЕДЕНИЕ В МЕТОДА

ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАВАНИ ПО МЕТОДА НА М.МОНТЕСОРИ

Това видео показва колко е важен метода за децата от 3 до 6 години

 

 

  Първи стъпки в ДГ 42 - 2018/2019

клип 1

клип 2