ДГ №42 Чайка

ПЪРВА ГРУПА - "ДЪГА"


група "Дъга"

набор 2018

2022/2023 учебна година

Учители : Елена Димитрова и Десислава Балабанова

помощник възпитател: Златка Маринова

------------------------------------------------------