ДГ №42 Чайка

ТАКСИ


 

Освобождаване от заплащане на такса или намаление на таксата за ДГ/ДЯ се извършва на основание на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община , след подаване на декларация и пълен комплект документи в канцеларията на касиера срещу входящ номер.

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСА ЗА ДГ/ДЯ В БРОЙ НА КАСАТА НА ДГ 42 СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 2-РО ДО 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА СУТРИН ОТ 7,30 ДО 12,30 ЧАСА.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната,  таксите за детска градина е желателно да се заплащат само по банков път .

ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСТА  ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СМЕТКАТА НА ДГ 42"ЧАЙКА": 

IBAN:BG96SOMB91303143122900

BIC:SOMBBGSF ОБЩИНСКА БАНКА АД-КЛОН ЛЮЛИН

Задължително се посочват име и фамилия на детето и име на групата , която посещава. 

КРАЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ПО БАНКОВ ПЪТ ЗА МЕСЕЦА Е ДО 10-ТО ЧИСЛО.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО СРОКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА.  

МОЖЕ ДА СЛЕДИТЕ НАЧИСЛЕНАТА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА В САЙТА https://www.kiddodiary.com/.

ЗАПЛАЩА СЕ ТОЧНАТА СУМА , КОЯТО ВИ Е НАЧИСЛЕНА ЗА ДГ / ДЯ. МОЛЯ НЕ ПРЕВЕЖДАЙТЕ ПО-МАЛКА ИЛИ ПО-ГОЛЯМА СУМА!

ТАКСИТЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО В БРОЙ В ДГ42!

*****************

 ПРЕДИ ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ, МОЛЯ ПЪРВО ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ НА САЙТА https://www.kiddodiary.com/ . СУМИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ДО 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА.