ДГ №42 Чайка

ТАКСИ


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЛЯ ЗАПЛАЩАЙТЕ ТАКСИТЕ СИ ДО 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА. 

*****************

Уважаеми родители,
уведомяваме Ви , че има много неплатени такси за месец Юли 2017.Моля всички ,които са подали заявления за посещение на ДГ през месеца да проверят задълженията си и да ги заплатят най-късно до утре 11.08.2017.

директор на ДГ 42
Гергана Георгиева

******************** 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,  МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА WWW.RODITEL.EU И ДА СЛЕДИТЕ НАЧИСЛЕНАТА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА

ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДО 10-ТО ЧИСЛО ПРИ КАСИЕРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

ПОЛУЧАТЕЛ ОДЗ 42:

IBAN:BG96SOMB91303143122900

BIC:SOMBBGSF ОБЩИНСКА БАНКА АД-КЛОН ЛЮЛИН

Задължително се посочват трите имена на детето , ЕГН и група. основание: такса за месец...................

ВАЖНО:

ВСИЧКИ ДЕЦА ЧИЙТО ТАКСИ НЕ СА ПЛАТЕНИ КЪМ 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА,ЩЕ БЪДАТ ВРЪЩАНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА .

Във връзка с организиране на престоя на децата в сборните групи през летния период е необходимо предварително записване.
Заявленията се подават при учителите по групи или при директора срещу входящ номер в срок до 30.04 - на текущата учебна година.
Децата, чийто родители не са подали заявление в срок, няма да бъдат записани в сборните групи и няма да им бъде начислявана такса за детска градина.На всички подали заявления за присъствие , се начислява такса за месеца,който са заявили.