ДГ №42 Чайка

ТАКСИ


КРАЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ЗА МЕСЕЦА Е ДО 10-ТО ЧИСЛО НА СЛЕДВАЩИЯТ МЕСЕЦ.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО СРОКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА.  

*****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,  МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА WWW.RODITEL.EU И ДА СЛЕДИТЕ НАЧИСЛЕНАТА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА

ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДО 10-ТО ЧИСЛО ПРИ КАСИЕРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

ПОЛУЧАТЕЛ ДГ 42:

IBAN:BG96SOMB91303143122900

BIC:SOMBBGSF ОБЩИНСКА БАНКА АД-КЛОН ЛЮЛИН

Задължително се посочват трите имена на детето , ЕГН и група. основание: такса за месец...................

ВАЖНО:

ВСИЧКИ ДЕЦА ЧИЙТО ТАКСИ НЕ СА ПЛАТЕНИ КЪМ 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА,ЩЕ БЪДАТ ВРЪЩАНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА .

 

ПРЕДИ ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ, МОЛЯ ПЪРВО ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ОТ КАСИЕРА ЗА ТОЧНАТА СУМА,КОЯТО ДЪЛЖИТЕ,ТЪЙ КАТО СЛЕД 10-ТО ЧИСЛО СИСТЕМАТА НАЧИСЛЯВА ЛИХВА ЗА ВСЕКИ ПРОСРОЧЕН ДЕН.