ДГ №42 Чайка

ТАКСИ


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЛЯ ЗАПЛАЩАЙТЕ ТАКСИТЕ СИ ДО 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,7 МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА WWW.RODITEL.EU И ДА СЛЕДИТЕ НАЧИСЛЕНАТА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА

ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДО 10-ТО ЧИСЛО ПРИ КАСИЕРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

ПОЛУЧАТЕЛ ОДЗ 42:

IBAN:BG96SOMB91303143122900

BIC:SOMBBGSF ОБЩИНСКА БАНКА АД-КЛОН ЛЮЛИН

Задължително се посочват трите имена на детето , ЕГН и група. основание: такса за месец...................

ВАЖНО:

ВСИЧКИ ДЕЦА ЧИЙТО ТАКСИ НЕ СА ПЛАТЕНИ КЪМ 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА,ЩЕ БЪДАТ ВРЪЩАНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА .